FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

60 år Hans Pet­ter Hau­gen ,

Kris­tian­sand. Vår kjæ­re pap­pa og beste­far fyl­ler 60 år i dag! Du er en stor in­spi­ra­sjon for oss al­le og vi er utro­lig gla­de i deg. Sto­re klem­mer fra al­le i Hau­gen/høi­aask­la­nen.

2 år Emi­lie Gah­re Svens­øy,

Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 2 år man­dag den 24. juli. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

10 år To­mine Flo Gaus­dal,

Søg­ne. Vår søte og gøy­ale To­mine fyl­ler 10 år i dag. Turn, hånd­ball og sang er topp, og du har ald­ri ro i din kropp. Vi er så vel­dig glad i deg og hå­per du får en gøy dag. Klem So­fie, Li­nus, mam­ma og pap­pa.

2 år Ge­org Krohn Fjell­heim,

Kris­tian­sand. Den lil­le "skip­pe­ren" Ge­org blir 2 år. He­le fa­mi­li­en i Kris­tian­sand, Tøns­berg og Ny-helle­sund gra­tu­le­rer.

4 år Oli­via Spikke­land Bak­ka,

Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Oli­via som fyl­ler 4 år i dag. Vi er vel­dig glad i deg og gle­der oss til fei­ring. Klem­mer fra Wil­liam, mam­ma og pap­pa.

3 år Lin­nea Ro­byn Mat­hi­sen Sø­ren­sen,

Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Lin­nea som fyl­ler 3 år i dag, man­dag 24. juli. Hå­per du får en fin dag. Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det barne­hage, Bispe­gra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.