Bronse­me­dal­je og fem­te­plass til sør­len­din­ger

Fre­da­gens fi­na­ler i U20-EM end­te med bronse til Ing­vild Mein­seth og en fem­te­plass til Stel­la Wein­berg.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ANETTE LAR­SEN anette.lar­sen@fvn.no

Un­der fre­da­gens fi­na­le i U20-EM ble spyd­kas­te­ren Stel­la Wein­berg (18) fra KIF friidrett num­mer fem.

Med 50,79 me­ter holdt det ikke til me­dal­je­plass for Wein­berg. Etter fire kast av seks mu­li­ge for­søk ble hen­nes førs­te kast det lengs­te.

– Det var helt ok. Jeg er ikke så for­nøyd med kas­tin­gen. Det var vans­ke­li­ge for­hold med en del mot­vind, sier Wein­berg til Fædre­lands­ven­nen.

NÅDD SINE MÅL

Vin­ne­ren ble 19 år gam­le Ni­kol Ta­back­ová fra Tsjek­kia med 55,10 me­ter.

– Akku­rat nå er jeg litt skuf­fa, for det tar tid å la det syn­ke inn, men i etter­tid vil jeg være for­nøyd. Må­let var å kom­me til fi­na­len og å bli blant de fem bes­te. Jeg har nådd al­le må­le­ne mine, sier 18-årin­gen.

EM-BRONSE

Ing­vild Mein­seth (18) fra Grim­stad-klub­ben Sø­rild klar­te å sik- re seg en pall­plass.

Med ti­den 11,77 løp hun inn til Em-bronse på 100 me­ter for kvin­ner. Første­plas­sen gikk til Gi­na Ak­pe-mo­ses fra Ir­land med ti­den 11,71.

Ing­vild Mein­seth klar­te der­imot ikke å kva­li­fi­se­re seg til lør­da­gens fi­na­le på 200 me­ter i U20EM.

Un­der lør­da­gens semi­fi­na­le på 200 me­ter gikk det ikke he­le vei­en for Ing­vild Mein­seth. Hun kom i and­re heat inn på 24,03.

– Ing­vild ga alt hun had­de. Hun har klart å bli for­kjø­let og i dag var hun helt tett i brys­tet. Pus­ten stan­set hen­ne da hun løp i dag, sier pap­pa og tre­ner Frank Ot­to Mein­seth.

Han for­tel­ler Ing­vild er helt ut­mat­ta og der­for util­gjen­ge­lig for sam­ta­le.

– Nå må hun hvi­le. For­hå­pent­lig­vis våk­ner hun i mor­gen, klar til å løpe sta­fett, sier Mein­seth.

Pap­pa Mein­seth for­tel­ler at Ing­vild, til tross for at hun ikke får løpe fi­na­le, er strå­len­de for­nøyd med EM så langt.

– Hun had­de ikke for­ven­tet å kva­li­fi­se­re seg til semi­fi­na­len på 200 me­ter, hel­ler ikke å vin­ne bronse­me­dal­je på 100 me­ter på fre­dag. Ing­vild er strå­len­de for­nøyd, sier han, og leg­ger til:

– Ing­vild løp utro­lig bra på fre­dag til tross for mot­vind. For ei lita jen­te fra Fe­vik er det å bli num­mer tre på 100 me­ter helt rått.

FOTO: PRIVAT

Ing­vild Mein­seth sik­ret seg en bronse­me­dal­je i fre­da­gens fi­na­le i U20EM.

FOTO: PRIVAT

Stel­la Wein­berg kas­tet til fem­te­plass. Hun er li­ke­vel for­nøyd med det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.