Løv­dal tri­um­fer­te med egen hest

Faedrelandsvennen - - SPORT - EVEN ELVENES

Kjell Løv­dal tri­um­fer­te hjem­me på Sør­lan­dets Trav­park – og sat­te en ny re­kord.

– Jeg kan ikke hus­ke at jeg har kas­tet ar­men i væ­ret etter en sei­er tid­li­ge­re. I dag smak­te tri­um­fen så godt at jeg kun­ne ha vif­tet med beg­ge to, sa Kjell Løv­dal fra Ve­gårs­hei etter lør­da­gens V75sei­er med hes­ten Wel­lek.

Tra­ve­ren sat­te ny re­kord i sam­me slen­gen, 1.25.7.

– Ta imot Kjell Løv­dal, meld­te se­re­mo­ni­in­ter­vju­er Ola Slåtsve­en etter at Løv­dal fra Ve­gårs­hei had­de styrt inn sin egen Wel­lek til topps.

– En po­pu­lær hjemme­sei­er, fort­sat­te speak­e­ren og Løv­dal var enig;

– Jeg viss­te at Wel­lek var sterk nok. Vi fikk et tøft løp, men det grei­de han uten an­merk­ning.

TO NM-VINNERE

Trav­par­ken ar­ran­ger­te se­son­gens sto­re løps­dag lør­dag, og kå­ret to Nm-vinnere. Bren­ne Rø­di vant av­de­lin­gen for hop­pe­ne, mens Tek­no Jer­ken sør­get for at 72 år gam­le Tor Bræn­den fikk opp­le­ve drøm­men fra 1961.

– Jeg har ven­tet og ven­tet, men ald­ri gitt opp. Heste­hold har det vært si­den nett­opp 1961. I dag er jeg over­lyk­ke­lig. Tek­no Jer­ken er nok den bes­te hes­ten jeg har eid, men­te Bræn­den som var uta­for i ti­me­ne før NM ble kjørt.

Først par­ker­te han feil og ble ropt opp man­ge gan­ger. Det ble til og med tru­et med bort­tau­ing. Et par ti­mer sei­ne­re fant man Bræn­dens te­le­fon gjen­glemt på et toa­lett. Det tar på å være heste­ei­er i et NM.

«SOMMERFESTBANE»

Søgne­man­nen Øystein Tjoms­land var Sør­lan­dets sto­re håp med Gyl­den Bal­der. Hings­ten stup­te til tet, men ble trøtt og ga­lop­per­te i sis­te sving.

– Han er fort­satt ikke klar for et slikt hard­kjør etter sitt lan­ge av­brekk. Opp­sum­mert er jeg me­get godt for­nøyd, sier Tjoms­land.

Om en bane skal ha stemp­let «tra­vets sommerfestbane» er det Sør­lan­dets Trav­park. Ar­ran­gø­ren har job­bet på høy­trykk i måneder, og de ak­ti­ve ser ut til å stor­tri­ves. Gjen­nom­fø­rin­gen av lør­da­gens ge­dig­ne stev­ne sto ab- so­lutt til gull.

Kjø­rin­gen fre­dag kveld ble skjem­met av et ved­va­ren­de regn­vær. Li­ke­vel kom det rundt 1200 men­nes­ker både fre­dag og lør­dag.

FOTO: MOR­TEN SKIFJELD, HESTEGUIDEN.COM

Her sør­ger Kjell Løv­dal fra Ve­gårs­hei for at det blir sei­er til Wel­lek i et V75-løp på Sør­lan­dets Trav­park lør­dag

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.