FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Lyng­dal-kom­mu­nen

● De to kom­mu­ne­ne har be­stemt at det nye kom­mune­sty­ret i nye Lyng­dal skal ha 35 re­pre­sen­tan­ter. I dag har Lyng­dal 29 re­pre­sen­tan­ter, mens Aud­ne­dal har 17.

● De har i til­legg an­satt pro­sjekt­le­der for pro­ses­sen som er Ann Ka­rin Fugle­stad (42).

● En fel­les­nemnd er også ned­satt be­stå­en­de av seks po­li­ti­ke­re fra hver kom­mu­ne som har ved­taks­rett på lin­je med kom­mune­styre­sty­re­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.