Mathea Pe­der­sen Ki­la­ne Ak­tu­ell:

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Spil­ler rol­len som Sunni­va i Kap­tein Sa­bel­tann og den for­hek­se­de øya for and­re året.

● Al­der: 12

● Bor: På Flek­ker­øy

● To søst­re: Em­ma og Ma­til­da.

● Be­gyn­ner på ung­doms­sko­len til høs­ten.

● Fa­vo­ritt­fag: Sal og sce­ne, mu­sikk og norsk.

● øns­ker å bli: San­ger og skue­spil­ler.

● Som­mer­lek­ty­ren: Har­ry Pot­ter.

● Som­mer­mat: Fisk og skall­dyr. Det er or­dent­lig som­mer det.

● Som­mer­drik­ke: Fan­ta Exo­tic. Fø­ler den har litt som­mer­smak.

● Som­mer­sted: Ita­lia, og sjø­bua på Flekkerøya.

● Ik­ke en som­mer uten: Dyre­par­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.