Gutt (9) al­vor­lig ska­det etter på­kjør­sel

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KAMILLA RUDBERG CHRISTINA ØSTTVEIT

En ni år gam­mel gutt er sendt til syke­hus med al­vor­li­ge ska­der etter en tra­fikk­ulyk­ke i Lillesand. Gut­ten ble på­kjørt av en bil da han kjør­te ut i vei­en på sparke­syk­kel.

– Gut­tens til­stand er sta­bil, men han er al­vor­lig ska­det, opp­lys­te Be­ne­dic­te Se­ver­in­sen ved Sør­lan­det syke­hus til Fædre­lands­ven­nen man­dag ved 16.30-tida.

Det var klok­ka 14.53 at po­li­ti­et ble vars­let om en tra­fikk­ulyk­ke på Vest­re Kyst­vei ved num­mer 191, like ved ASKO.

Fædre­lands­ven­nens fri­lans­fo­to­graf opp­lys­te at ulyk­ken had­de skjedd ved av­kjør­se­len til Skugge­vik. Sjå­fø­ren av bi­len skal ha øvel­ses­kjørt.

– Bi­len har kom­met øst­over og kjørt på en gutt som kom ut i vei­en på sparke­syk­kel, opp­lys­te po­li­ti­et på Twit­ter.

Po­li­ti­et har av­hørt vit­ner på ste­det.

– Gut­ten som ble på­kjørt er ni år gam­mel. Han er sendt til syke­hus. Det var tre gut­ter sam­men, to på syk­kel og en på sparke­syk­kel. På et el­ler an­net vis har de kom­met ut i vei­en, sier ope­ra­sjons­le­der Ey­vind For­mo.

In­gen per­soner i bi­len ble ska­det.

For­mo opp­ly­ser at det er opp­ret­tet sak på for­hol­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.