SAKEN

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Kam­pen om Mosul

● Den ira­kis­ke hæ­ren har – med støt­te fra den USA­le­de­de koa­li­sjo­nen – brukt de sis­te ni må­ne­de­ne på å om­rin­ge og be­fri Mosul.

● Øst-mosul ble be­fridd i ja­nu­ar, mens den vest­li­ge de­len av byen først ble gjen­erob­ret av den ira­kis­ke hæ­ren 9. juli.

● Un­der kam­pe­ne har rundt 800.000 inn­byg­ge­re vært på flukt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.