FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Royal­be­hand­ling av tre

● Tre­et trykk­im­preg­ne­res: Im­preg­ne­ringssal­ter som be­skyt­ter mot sopp og in­sek­ter pres­ses helt inn til kjerne­veden i en trykk­sy­lin­der. Ma­te­ria­le­ne tør­kes så i va­ku­um for å få vekk mest mu­lig over­sky­ten­de im­preg­ne­rings­væs­ke.

● Olje­ko­kes un­der va­ku­um: Tre­et leg­ges i en trykk-ko­ker som fyl­les med varm olje. Va­ku­um i tan­ken gjør at vann­ets koke­punkt re­du­se­res til ca. 60 gra­der cel­ci­us, som fø­rer til at van­net går ut av tre­et i form av damp. Ol­jen fyl­ler der­med po­re­ne i tre­et og blir pres­set 1-3 mm inn i tre­ets over­fla­te og helt opp til 15-20 mm i ende­veden.

● Fer­dig­stil­ling: Pro­ses­sen av­slut­tes ved at olje pum­pes ut av tan­ken og ma­te­ria­le­ne blir tør­ket i va­ku­um. Når ma­te­ria­le­ne kom­mer fer­dig ut av sy­lin­de­ren, er tre­et bygg­tørt. Royalim­p­reg­nert tre er mot­stands­dyk­tig mot fukt, råte og an­grep av sopp, men far­gen vil over tid bli ble­ket av vær og vind.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.