FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

70 år

Ju­dit Øs­ter­berg, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye til vår kjæ­re, flot­te og om­sorgs­ful­le kone, mam­ma, svi­ger­mor og mor­mor som fyl­ler 70 år 25. juli. Vi gle­der oss til å fei­re da­gen sam­men med deg! Man­ge burs­dags­klem­mer fra fa­mi­li­en.

1 år

Bra­ge Krå­ke­nesFø­re­land, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Bra­ge som fyl­ler 1 år i dag, 25.juli. Du er en so­si­al li­ten kra­bat som all­tid har et godt smil på lur og vi er su­per glad i deg! Man­ge gode klem­mer fra store­søs­ter Ron­ja, mam­ma og pap­pa.

15 år

Knut Lange­vei Mæ­land, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen Knut! Du er en sjel­den elg i norsk fau­na og fin­ner all­tid på mye rart. Hå­per da­gen som var ble fylt med mo­tor og fart. Hil­sen ves­le­sys­ter Kris­ti­ne.

7 år

Øy­vind H. Al­fred­sen, Kris­tian­sand. Hipp hipp hur­ra for god­gut­ten og sjarm­trol­let Øy­vind! Vi øns­ker deg en flott dag og er kjempe­glad i deg. Klem fra far­mor, far­far og tan­te Ma­rit.

6 år

Kris­ti­ne Gart­hus, Ve­gårs­hei. Vi gra­tu­le­rer Kris­ti­ne med 6-års­da­gen! Man­ge hil­se­ner fra mam­ma, pap­pa og He­le­ne.

4 år

Han­na Vel­le Martinsen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Han­na som fyl­ler 4 år i dag! Vi er vel­dig glad i deg :-) Klem­mer fra Fri­da, Sel­ma, mam­ma og pap­pa.

4 år

Emi­lie Falk Han­sen, Kris­tian­sand.

Hipp hur­ra for den skjøn­ne jen­ta vår som blir 4 år i dag. Du er ver­dens bes­te store­søs­ter og vårt sto­re gull. Vi gle­der oss til å fei­re deg. Stor klem fra Ida, mam­ma og pap­pa.

4 år

To­bias Sand­vik Gibbs, Birke­land. Gra­tu­le­rer så mye med 4-års­da­gen 25. juli, til ver­dens tøf­fes­te To­bias, som bor i Tø­ane på Birke­land. Vi gle­der oss til å fei­re med deg! Hil­sen mor og far i byen, tan­te, on­kel og fet­te­re!

4 år

He­le­ne Gun­der­sen

Øv­land, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 4 år tirs­dag den 25. juli. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.