NYFØDT

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Ole Mag­nus Eike­land og Kristin The­re­se Land­ås , Kris­tian­sand. 24. juni ble vår kjæ­re Ak­sel født. Ing­rid og Fred­rik er stol­te og hjelp­som­me store­søs­ken, og vi er takk­nem­li­ge tre­barns­for­eld­re.

Linn Holm Alex­an­der­sen og Frode Nord­bø, Kris­tian­sand. Gus­tav kom i pås­ka, og vi er en kom­plett fa­mi­lie! Hed­vig er knall­skjønn store­søs­ter! Gle­de, gle­de, gle­de!

Ca­mil­la Arne­sen og Ar­ne Kal­mar Olsen, Søg­ne. 28. mai kom Maia til ver­den! Tenk å ha fått den­ne skat­ten! Vi er vel­dig stol­te og takk­nem­li­ge! Maia sen­der et sleng­kyss til alle kjen­te :-)

Bea­te og Mar­tin Be­ne­stad Ves­ter­gaard, Kris­tian­sand. Jeg he­ter Jo­nas Be­ne­stad Ves­ter­gaard, og på ter­min 8. juni ble jeg født i Kris­tian­sand. Jeg har det vel­dig fint, og mam­ma og pap­pa er vel­dig stol­te av meg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.