25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

25. Juli 1992

● «Ben­ving­uts a Bar­ce­lo­na», vel­kom­men til Bar­ce­lo­na. I kveld øns­kes 3,5 mil­li­ar­der tv-se­ere vel­kom­men til de

25. olym­pis­ke som­mer­le­ker. Ol-ar­ran­gø­ren lo­ver at den di­rekte­send­te åp­nings­se­re­mo­ni­en skal bli en over­vel­den­de op opp­le­vel­se med en blan­ding av folk­lo­re, his­to­rie og sur­rea­lis­me. Nor­ge har en del ut­øve­re på plass i Bar­ce­lo­na som i et hel­dig øye­blikk kan ta gull­me­dal­je. En av dem er Tri­ne Sol­berg Hat­te­stad som er en av ver­dens bes­te spyd­kas­te­re. Hun valg­te å fin­pus­se Ol-for­men i Kris­tian­sand der hun har gjen­nom­ført man­ge tre­nings­øk­ter på Sta­dion. Le­ke­ne star­ter for al­vor på mand dag, men al­le­re­de i går var idret­ten i gang, d det ita­li­ens­ke fot­balla­get vant 2-1 over USA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.