QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvem var Kain og Abel søn­ner av, i føl­ge Bi­be­len?

2. Hvil­ket stjerne­tegn er du født i hvis du har burs­dag 6. juli?

3. Hva er ame­ri­ka­ne­ren Dean R. Koonz mest kjent som?

4. I hvil­ket år fikk Mo­der Tere­sa No­bels freds­pris?

5. Hva er gre­ke­ren Æsop kjent for å ha skre­vet en stor sam­ling av, for over 2500 år si­den?

6. Hva er ge­ria­tri?

7. Hvil­ken skue­spil­ler spil­te for­sik­ti­ge Kjell i 13 fil­mer om Ol­sen­ban­den og døde i 1990?

8. Hva het NASAS førs­te be­man­ne­de rom­fer­ge, som ble brukt på fle­re rom­fer­der?

9. Hvil­ket stort ar­ran­ge­ment har vært ar­ran­gert i både Corti­na og i Squaw val­ley?

10. Hva gjør en som­nam­bu­list?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.