Lu­stig ad­va­rer mot RBK

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Tid­li­ge­re Ro­sen­borg-spil­ler Mi­kael Lu­stig ad­va­rer lag­ka­me­ra­te­ne i Cel­tic mot å ta lett på opp­ga­ven foran mes­ter­li­ga­mø­te­ne med gam­le­klub­ben.

Ons­dag mø­tes RBK og den skots­ke me­ster­klub­ben til det førs­te av to mø­ter i tred­je run­de av mes­ter­liga­kva­li­fi­se­rin­gen. Kam­pen går på Cel­tic Park i Glasgow.

Lu­stig, som var Ro­sen­borg­spil­ler fra 2008 til 2011, vet bed- re enn de fles­te i Cel­tic hva som ven­ter mot gam­le­klub­ben. Svens­ken er klar på at skot­te­ne ik­ke har fått noen en­kel trek­ning.

– De (RBK) sy­nes nok det­te er en tøff trek­ning også, og det skal bli in­ter­es­sant å se hva kamp­pla­nen de­res er, om de går for sei­er her el­ler bare vil ha med seg et godt re­sul­tat hjem. Uan­sett må vi være på vårt al­ler bes­te, sier han i et in­ter­vju med The Scots­man.

– De har et par vir­ke­lig gode spil­le­re, men for­hå­pent­lig­vis kan vi ut­nyt­te at vi har hjemme­kamp først, til­føy­er han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.