Det­te skjer på fvn.no

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Som­mer­vær og vind

● En som­mer­snakk­is er som all­tid væ­ret. På fvn.no hol­des le­ser­ne opp­da­tert på væ­ret i lands­de­len. Men den­ne uka går vi dy­pe­re i det og for­sø­ker å fin­ne ut om det er rik­tig at det all­tid blå­ser når det er fint vær. Sm­ei­ge­da­ger med sol og stil­le – var det bed­re før?

Odd.inge.ule­berg@fvn.no 909 17 477

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.