– Det er hel­he­ten som tel­ler

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● På Ned­re Torv ser­ve­rer dag­lig leder i Mad­box­en Mag­ne Gul­brand­sen en is, og har lagt mer­ke til at un­der­la­get tar til seg flek­ker.

– Jeg ser jo at det blir fle­re og fle­re. Det er na­tur­stein med po­rer, så da vil det bli sånn. Men vel­ger man å ha tor­vet med ser­ve­ring, må man reg­ne med det­te, sier Gul­brand­sen.

Men han sy­nes ikke det er skjem­men­de.

– Det gjør i grun­nen ikke noe. Det er hel­he­ten som tel­ler. Hvis ikke må jo folk gå med po­ser på bei­na, sier han.

Hel­ler ikke Thav­ry Chhorn, Omar Alma­ani og lil­le Lyk­ke Te­oli­ne Chharn sy­nes det er noe stort pro­blem.

– Man leg­ger ikke så godt mer­ke til det. For meg er det helt greit. Jeg er bare glad for at tor­vet er åpent, for jeg har sav­net det, sier Thav­ry Chhorn.

Det sy­nes også Alma­ani.

– Det er ett fett. Folk må kun­ne kose seg her. Det ser vel­dig fint ut, sier Alma­ani.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Mag­ne Gul­brand­sen me­ner tor­vet hol­des rent og pent, og at flek­ker på hel­le­ne ikke gjør så mye.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.