Her end­te flukt­bi­len

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRIS­TEN­SEN

Etter et kort bil­jakt end­te fer­den til de tre ten­årin­ge­ne med at de kjør­te seg fast på en syk­kel­sti.

fra bi­len. To av dem ble på­gre­pet i nær­he­ten, den tred­je ble spo­ret opp av en hunde­pa­trul­je.

Mye ty­der på at Mer­ce­de­sen er stjå­let el­ler tyv­lånt.

– Vi har vært i kon­takt med ei­e­ren, opp­lys­te ope­ra­sjons­le­der John Rep­stad.

FOTO: EIVIND KRIS­TEN­SEN

Tirs­dag mor­gen stod Mer­ce­de­sen fort­satt på syk­kel­sti­en på Lund etter ten­årin­ge­nes for­søk på å kom­me unna po­li­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.