In­gen funn på Ham­pa

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KAMILLA RUDBERG EIVIND KRIS­TEN­SEN

Po­li­ti­et fikk mel­ding om ob­ser­va­sjon av klær i sjø­en ved ter­mi­na­len til Co­lor Li­ne tirs­dag mor­gen, men sø­ket ble av­slut­tet uten funn.

– Vi har søkt med to dyk­ke­re langs hele kaia uten å gjø­re funn etter hver­ken per­soner el­ler klær, sier brann­mes­ter Trond Bus­te­rud til Fædre­lands­ven­nen på ste­det.

Mel­din­gen om klær i van­net kom klok­ka 08.18. Po­li­ti­et be­kref­tet litt se­ne­re at sø­ket var av­slut­tet etter søk med dyk­ke­re og brann­båt.

FOTO: EIVIND KRIS­TEN­SEN

Nød­eta­te­ne kom raskt på plass ved Co­lor Li­ne­ter­mi­na­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.