Bål­bren­ning med smell i

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Nød­eta­te­ne ryk­ket ut til Skjer­nøyvei­en ved 20.30-ti­den man­dag kveld etter mel­ding om mu­lig brann i ei hyt­te og et kraf­tig smell i om­rå­det. Et kvar­ter se­ne­re ble det meldt at det had­de vært bål­bren­ning på ste­det. – Vis­te seg å være en hytte­ei­er som had­de fyrt bål, og en spray­boks had­de eks­plo­dert, meld­te Ag­der-po­li­ti­ets ope­ra­sjons­le­der Ey­vind For­mo på Twit­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.