Fram­gang i brexit­for­hand­lin­ge­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Det er fram­gang i for­hand­lin­ge­ne mel­lom EU og Stor­bri­tan­nia om ret­tig­he­te­ne til per­soner som bor i ut­lan­det etter brexit, iføl­ge bri­te­ne.

Det sa Stor­bri­tan­nias brexit­mi­nis­ter Da­vid Davis tirs­dag etter et møte med Tsjek­kias uten­riks­mi­nis­ter Lubomir Zaora­lek.

Davis sier re­gje­rin­gen øns­ker en snar­lig løs­ning på ret­tig­he­te­ne til én mil­lion bri­tis­ke bor­ge­re som bor i Eu-land, og for de tre mil­lio­ne­ne Eu-bor­ger­ne som bor i Stor­bri­tan­nia. Brexit­mi­nis­te­ren sier det er for­di de øns­ker å be­ro­li­ge og sik­re dem en viss trygg­het på egen fram­tid.

Det gjø­res også fram­gang i and­re sa­ker par­te­ne for­hand­ler om, iføl­ge Davis.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.