Fle­re Nor­we­gi­an-for­sin­kel­ser

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Tirs­dag var fle­re av Nor­we­gi­ans flyg­nin­ger for­sin­ket. I Mala­ga var 177 pas­sa­sje­rer stran­det for­di fly­sel­ska­pet mang­let per­so­nell.

Fle­re enn ti av Nor­we­gi­ans flyg­nin­ger in­nen­lands og uten­lands ble for­sin­ket tirs­dag.

– Vi har dess­ver­re noe etter­slep på grunn av tid­li­ge­re for­sin­kel- ser som på­vir­ker no­en flyg­nin­ger i dag. Vi job­ber på spreng for å hen­te oss inn igjen og in­for­me­rer kun­de­ne lø­pen­de via sms, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Nor­we­gi­an, Las­se San­da­ker-ni­el­sen, til NTB.

Ved 6-ti­den tirs­dag mor­gen måt­te 177 pas­sa­sje­rer gå av et fly som skul­le fra Mala­ga i Spa­nia til So­la i Stav­an­ger på grunn av man­gel på fly­an­sat­te, skri­ver Stav­an­ger Af­ten­blad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.