Jak­ter på Schaff­hau­sen-an­gri­per

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Man­nen som er mis­tenkt for å ha an­gre­pet fle­re per­soner med mo­tor­sag i den sveit­sis­ke byen Schaff­hau­sen, er fort­satt på fri­fot.

Sveit­sisk po­li­ti har iverk­satt en stor­stilt men­neske­jakt ved den tysk-sveit­sis­ke gren­sen, men ennå har ikke po­li­ti­et fun­net den 51 år gam­le man­nen som skap­te pa­nikk i Schaff­hau­sens gam­le­by man­dag.

To per­soner ble så­ret, beg­ge an­sat­te ved et helse­for­sik­rings­sel­skap. To kun­der fikk be­hand­ling for sjokk etter hen­del­sen, og yt­ter­li­ge­re en per­son ble let­te­re skadd un­der den på­føl­gen­de po­liti­ope­ra­sjo­nen.

En av de så­re­de var tirs­dag fort­satt inn­lagt på syke­hus med al­vor­li­ge ska­der. Til­stan­den er ikke livs­tru­en­de.

Den etter­lys­te man­nen be­skri­ves som far­lig, ag­gres­siv og men­talt usta­bil av sveit­sisk po­lii.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.