Vur­de­rer å spar­ke Ses­sions

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Jus­tis­mi­nis­ter Jeff Ses­sions er igjen of­fer for pre­si­dent Do­nald Trumps mob­bing. En ny ti­ra­de på Twit­ter tråk­ker på man­nen som var hans førs­te støt­te i Se­na­tet.

Trump skal også ha gått en ny run­de med sine nær­mes­te om å spar­ke Ses­sions fra re­gje­rin­gen.

– Jus­tis­mi­nis­ter Jeff Ses­sions har hånd­tert Hil­la­ry Clin­tons for­bry­tel­ser VEL­DIG dår­lig, tvit­rer Trump. Pre­si­den­tens sin­ne over Ses­sions’ be­slut­ning om å er­klæ­re seg in­ha­bil og trek­ke seg unna grans­kin­gen av Russ­lands for­søk på ma­ni­pu­le­ring av val­get, rant tirs­dag igjen over i full of­fent­lig­het. Pre­si­den­ten om­tal­te Ses­sions som «be­lei­ret». Bak luk­ke­de dø­rer skal Trump de sis­te da­ge­ne ha tenkt høyt om de mu­li­ge føl­ge­ne av å spar­ke Ses­sions.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.