Er Varodd­brua far­lig?

Faedrelandsvennen - - MENING - FRANK VAN DER KLEI

Man­dag var det et to si­ders opp­slag om at det er far­lig for mo­pe­der å kjø­re over Varodd­brua.

●● Syns det var vel litt drøyt. De har vel ikke gjort noe med krys­set Vågs­bygd­vei­en/lan­ge­ne­s­vei­en etter de ulyk­ke­ne som har vært der?

Un­der­teg­ne­de er født og opp­vokst i Ams­ter­dam, og der skal jeg er tra­fik­ken er mer in­tens. Trikke­skin­ner i vei­en er en ut­ford­ring for en­hver. Og far­ten er høy. Men det går an å til­pas­se seg og ta hen­syn til hver­and­re, det gjør det fak­tisk.

Jeg opp­le­ver at tra­fikk­bil­det her i Nor­ge er mye mer ag­gres­sivt, og tål­mo­dig­he­ten er ikke stor.

Det skjer ulyk­ker over­alt og mes­te par­ten skyl­les det men­nes­ke­li­ge feil. Å leg­ge skyl­den på Varodd­brua er i det­te til­fel­le uri­me­lig. Og man­ge har kjørt over den (i beg­ge ret­nin­ger) uten å få men av det. At tra­fik­ken er blitt stør­re, ja. Brua har vært stengt i storm, og bi­ler med «gla­va» har sit­tet klist­ret opp etter rekk­ver­ket mang en gang. Men det har ald­ri blitt sagt at brua er far­lig.

Bruk ho­det og det vet­tet du har fått med deg, så er det ikke noe pro­blem. Og så en ting til slutt: Farts­dum­pe­ne i bo­lig­strø­ke­ne kan være like ille når du ikke pas­ser på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.