Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva be­tyr or­det ido­la­tri?

2. Hvil­ken teg­net pin-up ble for­met etter sex­sym­bo­let Mae West, og fikk egen tegne­se­rie på 1930-tal­let?

3. Hva het skue­spil­le­ren som var fa­ren til Ha­rald Hei­de-ste­en jr.?

4. Hvor man­ge vin­ger har en dag­som­mer­fugl?

5. Hvem har skre­vet ”Pel­le Erob­re­ren”?

6. Hva er for­skjel­len på bar mits­va og bat mits­va?

7. Hva er det nors­ke nav­net på ”kropps­de­len” re­ti­na?

8. Hva slags fisk er norsk an­sjos som re­gel la­get av?

9. I hvil­ke fil­mer spil­ler Jackie Chan ”Chief Ins­pec­tor Lee”?

10. Hva er en kas­ke­lott?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.