Muffins med mo­rel­ler

Faedrelandsvennen - - TEMA - KRIS­TI­NE ILSTAD

●● Nå i som­mer­fe­rien er det her­lig å an­stren­ge seg minst mu­lig, og det gjel­der også på bake­fron­ten. Noe søtt, godt og hjemme­bakt er li­ke­vel hyg­ge­lig å set­te frem! Løs­nin­gen er å fin­ne enk­le opp­skrif­ter som kre­ver mi­ni­malt med inn­sats.

Her er en opp­skrift på kjempe­gode rømme­muffins som du la­ger på null kom­ma niks! Mo­rel­ler på top­pen sma­ker ny­de­lig og som­mer­lig. Du kan va­riere opp­skrif­ten ved å bru­ke for ek­sem­pel jord­bær, blå­bær, bringe­bær el­ler frukt­bi­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.