Fød­sels­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

90 år

El­linor An­der­sen, Kris­tian­sand.

Hipp hipp hur­ra for min kjæ­re mor som fyl­ler 90 år 27. juli. Du er en sprek og flott mor. Da­gen fei­res med ka­ker og mid­dag på sjøhuset. Man­ge klem­mer fra Trond og fa­mi­li­en.

3 år

Mie Skoge Jo­hans­sen, Søg­ne. Gra­tu­le­rer så mye med 3-års­da­gen Mie­mor :-) Vi gle­der oss til å fei­re deg i dag! Man­ge klem­mer fra Mads, mam­ma og pap­pa.

60 år

Son­ja Of­te­dal, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer mas­se med 60-års­da­gen. Hå­per da­gen blir strå­len­de! Du er frem­de­les en ung­jen­te. Sprek og i form. Klem fra Be­rit.

3 år

Sunni­va Aam­dal, Søg­ne.

Hipp hipp hur­ra for Sunni­va Am­dal som fyl­ler 3 år 27. juli! Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

7 år

Fa­bi­an Rev­heim-foss, Kris­tian­sand. Fot­ball­gut­ten vår, Fa­bi­an Rev­heim-foss, blir 7 år i dag!!!! Du har en skudd­far­lig venstre­fot, all­tid et godt smil på lur og de­ler gjer­ne ut ver­dens bes­te klem­mer. Klem­mer fra pap­pa, mam­ma og Aman­da.

3 år

Hauk Ot­to Lund Gil­je, Kris­tian­sand. Hur­ra! Den hu­mør­fyl­te hjul­kon­gen av Grim, Hauk Ot­to, blir 3 år! Vi gle­der oss til å fei­re burs­da­gen din med kake, juice og re­serve­hjul. De hjer­te­ligs­te gra­tu­la­sjo­ner fra mam­ma, pap­pa og Idun Se­ri­ne.

4 år

Mads Ed­vard­sen, Kris­tian­sand. Den­ne lil­le skat­ten ble 4 år 24.07. Hipp hur­ra og vi er su­per­glad i deg gode og tøf­fe Mads. Vi gle­der oss til feiring. Klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Ka­ja, Nora og pus.

3 år

Mie Skoge Jo­hans­sen, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Mie Skoge Jo­hans­sen som fyl­ler 3 år 27. juli! Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

4 år

Sel­mer Ime­land Gulle­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Sel­me­ren vår som en­de­lig blir fire år i dag! Du er så gøy og god, og vi er uen­de­lig glad i deg! Vi gle­der oss til å fei­re på Ky­pros i dag. Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Tide­mann.

2 år

Jone Rømte­land, Lin­des­nes.

Vi vil gra­tu­le­re god­gut­ten med da­gen i dag. Vi er utro­lig glad i deg, og tak­ker for at du er den du er. Klem fra mor­mor og mor­far.

4 år

Gab­ri­el Lie Beck­mann, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen Gab­ri­el, vår kule, mo­di­ge, snil­le, tøy­se­te og gode 4-åring. Det er så gøy å være sam­men med deg. Vi er vel­dig glad i deg. Man­ge klem­mer fra mor­mor og mor­far.

1 år

Hen­rik Moe Zacha­rias­sen, Kris­tian­sand.

Hipp hur­ra for ver­dens bes­te lille­bror "knir­ken" som fyl­ler 1 år i dag. Du er kul og full av fart! Vi er så uen­de­lig glad i deg! Burs­dags­klem fra store­bror Erik, mam­ma og pap­pa.

4 år

San­der Høy­land, Kris­tian­sand.

Hipp hur­ra for San­der, som fyl­ler 4 år i dag tors­dag 27. juli. Hå­per du får en fin dag. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det barne­hage Bispe­gra.

4 år

Vil­de Ber­ge Kur­døl, Kris­tian­sand.

Vil­de Ber­ge Kur­døl ble i går 4 år. Søms­lan­dets bli­des­te go'jen­te fei­rer da­gen hos fa­mi­lie på Vest­lan­det, men det blir ny feiring når du kom­mer hjem. Gle­der meg. Hil­sen beste­far.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.