Ni­ge­ri­ansk spiss på prøve­spill i Start

Faedrelandsvennen - - SPORT - HEN­RIK GILL

Da­ni­el Mark (24) had­de sin førs­te tre­ning med Start i går etter­mid­dag, da la­get tren­te på Kris­tian­sand Sta­dion.

Mark an­kom Kris­tian­sand i går, og skal tre­ne med Start frem­over. Spis­sen fra Ni­ge­ria ble hen­tet inn på prøve­spill via fot­ball­agent At­ta Ane­ke.

– Da­ni­el er her for å vise seg frem. Det­te var hans førs­te tre­ning nå i dag, og så skal vi bli kjent med ham frem­over, sier tre­ner Stei­nar Pedersen.

Når Mark be­skri­ver seg selv som fot­ball­spil­ler, er han ikke i tvil om hva som er hans bes­te styr­ker.

– Jeg er en spiss, men al­le spis­ser har uli­ke fer­dig­he­ter. Jeg har et godt skudd, og er flink til å po­si­sjo­ne­re meg. Jeg me­ner at jeg har bra tek­nikk og et godt øye for mål. Jeg er en mål­sco­rer, sier 24-årin­gen.

Pedersen trek­ker også frem av­slut­nings­egen­ska­pe­ne til Mark:

– Han er en god av­slut­ter med begge bein, og har bra grunn­fer­dig­he­ter. Han er hel­ler en «all­round»-spiss. Ikke noe tar­get man, men han har gode fer­dig­he­ter. Så får vi se hvor­dan det går frem­over, sier han.

Mark var ener­gisk på bane- spil­let un­der tre­ning. Ved en si­tua­sjon vant han bal­len fra en mot­spil­ler, før han spil­te bal­len vi­de­re. An­gre­pet end­te med sco­ring kort tid etter.

– Jeg li­ker å gjø­re nett­opp det­te. Jeg li­ker å as­sis­te­re, og set­ter all­tid la­get mitt fremst, for­tel­ler spis­sen.

Et­ter­som det­te var hans førs­te tre­ning, tren­ger Start na­tur­lig­vis mer tid til å bli kjent med spil­le­ren.

– Vi får se litt om hvor len­ge han skal være her hos oss. Det kom­mer litt an på hva vi ser, og hvor mye vi vil se, for­kla­rer Pedersen.

– Jeg tip­per jeg blir her mel­lom en og to uker, sier Mark.

FOTO: HEN­RIK GILL

Da­ni­el Mark fikk i går prø­ve seg på Kris­tian­sand Sta­dion.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.