FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

90 år

John N. Kjetså (Bit­ten), Ev­je og Horn­nes. Vi vil gra­tu­le­re en fan­tas­tisk far, svi­ger­far, beste­far og olde­far med 90 års da­gen. Klem fra alle oss!!!

70 år

Hel­ge Pe­der­sen, Søg­ne. Gra­tu­le­rer med 70-års­da­gen til vår kjæ­re Hel­ge 31.7.17! Stor klem fra kone, barn, svi­ger­barn og barne­barn

10 år

Di­no Os­mano­vic, Kris­tian­sand. Vår var­me, smar­te, om­sorgs­ful­le, tøf­fe, og go­des­te gutt fyl­ler 10 år! Du er så ver­di­full for oss og du rock­er vår ver­den! Go­des­te øns­ker sen­des din vei fra pap­pa, mam­ma, Akan og Ben­ja­min.

6 år

Alf Le­on Bråt­hen-hel

lik­sen, Kris­tian­sand. Vår fan­tas­tis­ke, gode, kule Alf Le­on er 6 år. Gra­tu­le­rer så mye med den sto­re da­gen. Tenk at du alt er skole­gutt! Du er den bes­te gut­ten vi vet, vi els­ker deg! Klem fra lillesøs Oda, pap­pa og mam­ma.

5 år

Ben­dik Sol­heim-kile, Ven­ne­sla. Hipp hur­ra for vår gode og skjøn­ne Ben­dik som fyl­ler 5 år den 31. juli. Vi gle­der oss mas­se til å fei­re deg! Man­ge klem­mer fra mor­mor og beste­far på Strai og tan­te, on­kel og ku­si­ne Oli­via i Ven­ne­sla.

5 år

Per­nil­le Be­rås Hå­ver­stad, Søg­ne. Hipp hur­ra for jen­ta vår som fyl­ler 5 år i dag. En sprud­len­de og ak­tiv jen­te er du som nes­ten all­tid er blid og for­nøyd. Burs­dags­klem­mer fra en litt små­plag­som lille­bror Vet­le, pap­pa og mam­ma.

3 år

Olai Ege­bak­ken Frigs­tad, Kris­tian­sand. Vår liv­li­ge Sa­bel­tann-gutt Olai fyl­ler 3 år i dag. Du fyl­ler vårt liv med gle­de. Hipp hur­ra for deg i dag. Vi gle­der oss til å fei­re deg. Stor burs­dags­klem fra mor­mor, Rei­dar og Ol­la.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.