Em-bron­se til Fle­sjå

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Gunn-ri­ta Dah­le Fle­sjå syk­let inn til bron­se un­der EM i ter­reng­syk­ling på rund­bane i Ita­lia søn­dag. Gul­let gikk til ukrains­ke Ja­na Belo­moi­na.

Søl­vet gikk til den sveit­sis­ke syk­lis­ten Lin­da In­derg­and. Den nors­ke su­per­ve­te­ra­nen var 4.09 mi­nut­ter bak vin­ner­ti­den, mens det skil­te 1.17 opp til sølv­me­dal­jen.

I juni vant Fle­sjå Vm-bron­se i ma­ra­ton. Søn­da­gens bronse­me­dal­je går inn i et al­le­re­de vel­fylt pre­mie­skap. 44-årin­gen har blitt bå­de ver­dens- og europa­mes­ter en rek­ke gan­ger. I 2004 vant hun også Ol-gull.

– Det ble et tøft ritt etter­som opp­lad­nin­gen ikke har vært helt topp. Jeg har slitt med litt syk­dom etter for­ri­ge ver­dens­cup. Der­for må jeg se på den­ne bron­sen som en sei­er, sa Gunn-ri­ta Dah­le Fle­sjå til NTB.

– Vi er for­nøy­de, for det er len­ge si­den hun har vært så høyt oppe i rund­bane, sa tre­ner og ekte­mann Ken­neth Fle­sjå til NTB.

– Det var svært varmt, og dess­uten var ba­nen sleip etter regn­vær. Vi sat­set på et litt ras­ke­re dekk for­di vi an­tok at det vil­le tør­ke opp, men det gjor­de det ikke. Der­med tap­te hun litt for mye i ut­for­kjø­rin­ge­ne, la han til.

Em-vin­ne­ren Ja­na Belo­moi­na og frans­ke Pau­li­ne Pre­vot Fer­rand stakk på den førs­te run­den. En velt i fel­tet gjor­de at de to raskt fikk 20–30 se­kun­der til de and­re.

– Det var to­talt kaos og vi måt­te slip­pe de to i te­ten, sa 44-årin­gen.

Fle­sjå holdt len­ge fjerde­plas­sen un­der­veis. Hun ryk­ket opp til tredje­plas­sen da Fer­rand på­dro seg en punk­te­ring i en ut­for­kjø­ring.

– Jeg av­slut­tet bra selv om jeg mang­let topp­gi­ret den­ne gan­gen, sa den nors­ke ve­te­ra­nen.

Al­le­re­de søn­dag etter­mid­dag pak­ket Team Dah­le Fle­sjå sa­ke­ne for å dra til Ca­na­da og Mont-sain­te-an­ne. Der er det ver­dens­cup al­le­re­de til hel­gen.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.