Laste­bil rev ned lys

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT, KJETIL NYGAARD

Det opp­stod lan­ge køer etter et tra­fikk­uhell i Od­der­nes­tun­ne­len man­dag etter­mid­dag. En laste­bil kom borti ta­ket med ei kran og rev ned lys­ar­ma­tu­rer.

Det vest­gå­en­de lø­pet var stengt i for­bin­del­se med opp­ryd­nings­ar­bei­det, men klok­ka 13.30 mel­der po­li­ti­et E 18 er åpen for tra­fikk.

Det var klok­ken 11.47 at hen­del­sen skjed­de ved inn­kjø­rin­gen til Od­der­nes­tun­ne­lens vest­gå­en­de løp.

Iføl­ge po­li­ti­et var det kra­na på en laste­bil som var borti ta­ket og rev ned lys­ar­ma­tu­rer.

Det er lan­ge køer som føl­ge av hen­del­sen. Ved 12.30-ti­den står køen helt til Varodd­broa.

HØYT SMELL

Fri­da Sop­hie Fot­land satt i bi­len som kjør­te rett bak laste­bi­len.

– Hel­dig­vis had­de vi gan- ske god av­stand til laste­bi­len. På vei inn i tun­ne­len traff den lys­ar­ma­tu­ret. I til­legg mis­tet den noe av las­ten, som så ut til å være gans­ke tungt, for­tel­ler Fot­land.

– Det kom et kjempe­smell, og det lå glass i vei­ba­nen. Man kan se at ly­se­ne hen­ger ned i star­ten av tun­ne­len.

Hun for­tel­ler vi­de­re at laste­bi­len ble stå­en­de midt i vei­en.

VEI­EN BLE STENGT

– Tra­fik­ken sto bom­stil­le, og det er nok litt tid å kom­me seg ned til byen nå, sier Fot­land og fort­set­ter:

– Ak­ku­rat nå er vi vel­dig takk­nem­lig for at vi holdt god av­stand til laste­bi­len.

Veg­tra­fikk­sen­tra­len opp­ly­ser til Fædre­lands­ven­nen at vei­en er stengt mens opp­ryd­nings­ar­bei­det på­går.

Det var lan­ge køer på E 18, Øst­re Ring­vei og Mar­viks­vei­en som føl­ge av hen­del­sen.

Vei­en er åpen for tra­fikk ved 13.30-ti­den.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Slik ser det ut ved inn­kjø­rin­gen etter at ei kran på en laste­bil rev ned lys­ar­ma­tu­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.