FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

80 år

Rei­dun And­ås, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer hjer­te­lig med 80-års­da­gen din 1. au­gust. Vi er vel­dig glad i deg. Gode klem­mer fra din kjæ­re mann Olaf, dine barn, svi­ger­barn, barne­barn og olde­barn.

8 år

Emi­lie Erik­sen Wag­ner, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen din Emi­lie. Jeg er så uen­de­lig glad i deg, og stolt av å være din mam­ma. Gle­der meg til å fei­re da­gen din. Klem­mer fra mam­ma.

70 år

To­mas Bel­land, Ive­land.

Den stau­te elg­je­ge­ren To­mas Bel­land fra Ive­land fyl­ler 70 år idag. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen! Hil­se­ner fra Ing­rid, Olav Andreas, Li­ne og Tor Inge.

7 år

Mil­le Jen­sen, Søg­ne. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen til go'jen­ta vår Mil­le som blir 7 år i dag! Du er snill og sprud­ler da­gen lang. Vi er kjempe­gla­de i deg!! Klem fra lille­søs­ter So­fie, mam­ma og pap­pa.

12 år

Marthe Må­reidJo­han­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen idag. Vi øns­ker deg en like fan­tas­tisk dag - ak­ku­rat som du. Du er ei sprud­len­de, mor­som og flott jen­te. Vi er mas­se glad i deg. Burs­dags klem­mer fra pap­pa, mam­ma og Mar­tin.

7 år

Oline Las­sen, Søg­ne. Hipp hur­ra for vår om­sorgs­ful­le, snil­le og gøye Oline som fyl­ler 7 år i dag. Vi er så vel­dig glad i deg og gle­der oss til burs­dags­fest! Klem fra Fri­de, Ama­lie, mam­ma og pap­pa.

11 år

Mia Møl­bach, Kris­tian­sand.

Mia Møl­bach fra Hå­nes fyl­ler 11 år den 1. au­gust. Du er en kjempe­kul og mor­som jen­te, og vi er vel­dig gla­de i deg! Hå­per du får en strå­len­de fei­ring! Klem­mer fra pap­pa, mam­ma, An­ders, Mads og Mar­tin.

7 år

Aman­da Lars­sen, Ven­ne­sla.

3 x hur­ra for vårt ny­de­li­ge barne­barn Aman­da Lars­sen som blir 7 år 1. au­gust! Vi gle­der oss til å fei­re deg, når dere kom­mer hjem fra Kre­ta! Klem fra mor og beste­far.

10 år

Vil­helm Nord­lie, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Vil­helm som fyl­te 10 år på søn­dag! Du er en mor­som, kul og nys­gjer­rig gutt som vi er ube­skri­ve­lig glad i. Klem­mer fra Vil­ma, Nus­se, Funny, Flop­sy, mam­ma og pap­pa.

6 år

Thea Ta­lya Da­ragh­ma Djupes­land, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for skole­jen­ta vår som fyl­ler 6 år tirs­dag 1. Au­gust. Vi er så utro­lig stol­te av deg og els­ker deg så mas­se! Man­ge burs­dags­klem­mer fra mam­ma, pap­pa og lille­bror Adam.

9 år

Mag­nus Olaus­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 9-års­da­gen 1. au­gust. Du er en god gutt som vi er vel­dig glad i. Hå­per du får en fin dag. Hil­sen beste­mor og beste­far.

5 år

Ben­ja­min Gitle­stad, Kris­tian­sand.

Full av hu­mor, lat­ter og godt hu­mør, krea­tiv, ut­fors­ken­de, und­ren­de, tål­mo­dig og su­per­snill. Du er gull verd, og i dag fyl­ler du 5 år! Gra­tu­le­rer så mye! Klem­mer fra Mads, Emi­ly, mam­ma og pap­pa.

8 år

Emi­lie Kn­ut­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen Emi­lie! Vi er vel­dig glad i deg og alt det gøye du fin­ner på. I dag gjør vi stas på ei om­sorgs­full og liv­lig jen­te. Burs­dag­klem­mer fra Lin­nea, mam­ma og pap­pa :-)

5 år

Gau­te Kall­hovd Li­en, Ev­je og Horn­nes. Vår kjæ­re Gau­te fyl­ler fem år i dag, 1. au­gust. Hå­per da­gen din blir flott! Vi er vel­dig glad i deg. Klem fra lille­søs­ter Ma­ren, mam­ma og pap­pa.

8 år

Emi­lie Erik­sen Wag­ner,

Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen til ver­dens bes­te Emi­lie! Du er i snill og om­tenk­som jen­te som vi er kjempe­glad i. Vi gle­der oss til å fei­re da­gen sam­men med deg! Burs­dags­hil­sen fra beste­mor og beste­far.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.