Da­ni­el Aase om drømme­sco­rin­gen: – Et klokke­rent treff

Faedrelandsvennen - - SPORT - NICOLAI GAUSTAD OLSEN

Da­ni­el Aase had­de sco­ret to mål for Start den­ne se­son­gen, beg­ge med ho­det. Søn­dag traff han en­de­lig med god­fo­ten.

– Man kan kjen­ne det med en gang at det blir et bra skudd. Det føl­tes vel­dig dei­lig, sier Da­ni­el Aase.

Det var spilt ti mi­nut­ter på Sand­nes sta­dion. Hen­rik Rob­stad kom seg rundt på venstre­kan­ten og la inn foran mål. Ni­els Vort­ho­ren ble slått i luf­ta in­ne i fel­tet, men re­tu­ren gikk ut i ret­ning Da­ni­el Aase. Start kant­spil­ler dro til på hel vol­ley fra 16 me­ter, traff helt per­fekt med venstre­sleg­ga, og bal­len føk i net­tet bak Saku-pek­ka Sahl­gren.

– Det var et klokke­rent treff, sier 28-årin­gen, og fort­set­ter:

– Det så len­ge ut til å bli vin­ner­må­let, og det had­de vært eks­tra gøy. Men det holdt til ett po­eng – og det er et po­eng vi skal være for­nøyd med, sier Aase etter at det ble 1–1 i topp­kam­pen mot Sand­nes Ulf.

Starts num­mer ni me­ner sør­len­din­ge­ne lig­ger i en bed­re po­si­sjon til å ryk­ke opp enn hva de gjor­de før kam­pen i Sand­nes.

– Det­te var Sand­nes’ sto­re mu­lig­het til å gå for­bi oss. Vi skal mer for­nøyd med det­te ene po­en­get enn hva Sand­nes kan være, sier Aase.

I au­gust skal de gule og svar­te spil­le tre av sine fire nes­te kam­per hjem­me på Spare­ban­ken Sør Are­na – der sør­len­din­ge­ne har vun­net seks av åtte kam­per den­ne se­son­gen (6–1–1).

– Vi har vært gode på hjemme­bane. Vi har satt oss i en kjempe­god po­si­sjon til å ryk­ke di­rek­te opp – og det skal vi kla­re, sier Aase.

FOTO: NTB SCANPIX

Her har Da­ni­el Aase (med ryg­gen til) nett­opp gitt Start 1–0le­del­se over Sand­nes Ulf på et her­lig vol­ley­skudd fra 16 me­ter. Han gra­tu­le­res av Gud­mun­dur Kristjans­son (f.v.), Ni­els Vort­ho­ren og Eirik Wich­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.