FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

20 år

Julie N. Vore­land, Kris­tian­sand. En flott, raus, flink, snill ung dame ju­bi­le­rer og gra­tu­le­res fra hele fa­mi­li­en. Vi dig­ger deg!

18 år

Aman­da Ot­hi­lie Aron­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 18-års­da­gen. Du er ei fan­tas­tisk jen­te på alle må­ter, og med ett stort hjer­te for men­nes­ker rundt deg

9 år

Ed­ward Dew­ar. Vi øns­ker å sen­de en stor gra­tu­la­sjons hil­sen til god­gut­ten Ed­ward i Rei­ga­te, Eng­land, og øns­ker deg en strå­len­de burs­dag. Man­ge var­me hil­se­ner fra beste­far Tore og Gerd i Kris­tian­sand.

8 år

Sind­re Ve­tr­hus Nord­vik, Ven­ne­sla. Vi gra­tu­le­rer den her­li­ge kjek­ka­sen vår, Sind­re, med 8-års­da­gen i dag. Vi er så in­der­lig glad i deg. Klem­mer i fleng fra mor­mor, bes­sen og res­ten av fa­mi­li­en. Vi gle­der oss til å fei­re da­gen med deg.

6 år

Her­man Gun­der­sen, Kris­tian­sand. På min 6-års­dag vil jeg sen­de et skik­ke­lig høyt hur­ra til mine to kule søst­re som ikke kom i avi­sen i år. Lea har fylt 12 år og Jose­fi­ne blir snart 10 år. De for­tje­ner en god klem! Koz fra Her­man.

5 år

Vil­de Tang­stad, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen, Vil­de. Tenk at du fyl­ler 5 år! Vi er så takk­nem­lig for at du er vår. Kjempe­glad i deg. Klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Han­ne og Mag­nus.

2 år

Elea Haug­seth, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Elea Haug­seth som fyl­ler 2 år 7. au­gust! Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­ring s verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.