Tak­ket nei til bud på Rob­stad fra elite­se­rie­klubb

Faedrelandsvennen - - SPORT - HÅVARD KARLSEN

– Vi har ikke noe be­hov for å sen­de ham vi­de­re til en an­nen norsk klubb, Start-di­rek­tør Even Øgrey Brands­dal.

Etter det Fædre­lands­ven­nen kjen­ner til, skal Start den­ne uka ha tak­ket nei til et bud på én mil­lion kro­ner fra en elite­se­rie­klubb på venstre­back Hen­rik Rob­stad.

– Jeg kan be­kref­te at Start har fått et bud på meg, som de har tak­ket nei til, sier Rob­stad, som ikke øns­ker å si hvil­ken klubb det er snakk om.

Han har uan­sett sagt til Start at han har lyst å spil­le på øver- ste nivå.

– Hvor­dan ser du på det å bli her? – Jeg går ikke her og dep­per for­di jeg spil­ler i Start. Jeg har det vel­dig greit, så det går helt fint, sier Rob­stad, som kom til Start fra Jerv før for­ri­ge se­song.

Un­der Stei­nar Pe­der­sen har han blitt en nøk­kel­spil­ler, med 30 av 30 se­rie­kam­per i fjor, og 16 se­rie­kam­per så langt i år.

– Det er vel­dig nytt for meg å bli etter­spurt, sier Rob­stad, som kun­ne ha sig­nert for en svensk klubb før han ble enig med Start i 2016.

– Du blir her ut se­son­gen?

– Ja, jeg tror det. Det vir­ker sånn, sier Rob­stad.

Det nors­ke over­gangs­vin­du­et sten­ger 16. au­gust.

Even Øgrey Brands­dal, di­rek­tør i Start En Drøm AS, be­kref­ter at det har vært in­ter­es­se rundt Rob­stad.

– Men jeg tror Hen­rik har lyst til å være her, og vi har lyst å ha ham her. Med den po­si­ti­vi­te­ten som er rundt klub­ben nå, fin­nes det ikke noe bed­re sted for Hen­rik å være. Vi har dess­uten ikke noe be­hov for å sen­de ham vi­de­re til en an­nen norsk klubb, sier Øgrey Brands­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.