Kul­tur­pro­gram­met:

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Kul­tur­pa­ra­de fra Slot­tet, star­ter klok­ka 11

● Åp­ning med vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen, Cynt­hia Try­dal og Kurt Mosvold

● Bra­si­li­ansk dans

● Ki­ra & Dou­gie Bee

● Filip­pinsk dans og mu­sikk

● Za­nus­si An­cuntal

● Dans fra Co­lum­bia

● Afri­kans­ke trom­mer

● Small Pock­ets of Re­si­stan­ce (Reg­gae)

● Dans fra Kam­bod­sja

● Frank Fjellvang and The Precious An­gels

● Dans fra Sy­ria

● Ge­ne­ral Chesz

● Curu­band (Co­lom­bi­ansk jazz)

● Dans fra Ro­ma­nia

● Pa­ria

● Thai­landsk dans

● Af­ghansk mu­sikk med Ha­mid Sak­hiza­da

● Boy­ze Noize

● Dans fra Burun­di, Rwan­da.

● Ren­zo Ra­mi­rez

● Dans fra Af­gha­ni­stan

● Ve­ro­ni­ca Scar­pet

● Dans fra In­do­ne­sia

● Fla­men­co Bell­a­li Au­stria

● Chris­to­foros Schuff

● Nuto­pia

● Moran­go, tra­di­sjo­nell mu­sikk fra Bra­sil

● Ka­bia

● Me­lody Madeleine (Aust­ra­lia)

● Ozan (rap­per)

● Ken­neth Enge­bret­sen (rap­per)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.