Start tror på ut­solgt mot Florø

Faedrelandsvennen - - SPORT - PÅL W. JØR­GEN­SEN

Had­de fre­dag 1000 bil­let­ter igjen før kam­pen søn­dag.

– Det blir ihver­fall over 7000 men­nes­ker. Det er fan­tas­tisk moro for oss og de nye ei­er­ne. Spil­ler­ne må fyre opp pub­li­kum og lage en folke­fest. Vi får mas­se liv rundt sta­dion. Det­te blir sma­ken på slik vi øns­ker at det skal være, sier Even Brandsdal til Fædre­lands­ven­nen.

Fre­dag for­mid­dag var det kun 1000 bil­let­ter igjen til kam­pen mot Florø på det åpne mar­ke­det. Et glis­sent bort­e­felt (600 plasser) er i føl­ge Brandsdal i ho­ved­sak grun­nen til at Start ikke kom­mer til å sel­ge ut alle plas­se­ne (8400) på Spare­ban­ken Sør Are­na. Brandsdal tror bil­let­te­ne, som sel­ges for én kro­ne, er re­vet bort i lø­pet av lør­da­gen.

Stei­nar Pe­der­sen hå­per på et Start-lag som skal un­der­hol­de pub­li­kum.

– Må­let er å gi folk en god opp­le­vel­se. Jeg er for­nøyd med må­ten vi tre­ner på om da­gen. Det er man­ge spil­le­re som er i bra form, sier Pe­der­sen, som har Hen­rik Rob­stad (ska­det) og Gud­mun­dur Kristjans­son (sus­pen­sjon) til­gjen­ge­li­ge igjen mot Florø.

Lars-jør­gen Salve­sen, Las­se Si­gurdsen og Andreas Hol­lin­gen er alle ute med ska­der.

Kamp­start er klok­ken 18 søn­dag. Fædre­lands­ven­nen føl­ger kam­pen di­rek­te, og gir deg TV­sen­ding, re­ak­sjo­ner, spil­ler­børs og sa­ker i etter­kant av kam­pen. ●● Tro­lig blir det­te Start-la­get mot Florø:

Hå­kon Op­dal – Ei­rik Wich­ne, Si­mon Larsen, Rolf Da­ni­el Vik­støl, Hen­rik Rob­stad – Ni­els Vort­ho­ren, Erlend Seg­berg, Tho­mas Zer­nichow – Da­ni­el Aase, Abu­ba­kar Ibra­him, Espen Børuf­sen.

FOTO: TOR ERIK SCHRØDER/ NTB SCANPIX

Søn­dag blir det tro­lig et full­satt Spare­ban­ken Sør Are­na som skal heie på Start i hjemme­kam­pen mot Florø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.