Pre­mi­er League­tips: Gul­let hav­ner i Man­ches­ter

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Slik er vår fot­ball­eks­pert Lars Tjærn­ås' Pre­mi­er League-tips for 2017–2018.

●● 1. Man­ches­ter City

I Guar­dio­las måte å ten­ke fot­ball på er back­e­ne enormt vik­ti­ge som kom­bi­na­sjons­spil­le­re of­fen­sivt, og de to (Ky­le Wal­ker og Ben­ja­min Men­dy) kan ut­gjø­re en ve­sent­lig for­skjell.

De har også menn som kan om­gjø­re ser­ve­ring til sco­ring i Gab­ri­el Je­sus, Sergio Agüero og Ke­lechi Ihea­nacho.

City ser ster­ke ut. Jeg tror de blir al­ler ster­kest.

●● 2. Man­ches­ter Uni­ted Ro­me­lu Lu­ka­ku har hele pak­ken. Han er mo­bil, sterk og er en kli­nisk av­slut­ter.

Midt­ba­nen er også styr­ket etter over­gan­gen til Ne­man­ja Ma­tic. Ser­be­ren gir de­fen­siv ba­lan­se, noe som kan fri­gjø­re bå­de An­der Her­re­ra og Paul Pog­ba of­fen­sivt.

Jeg er litt mer usik­ker på bakre ledd, og er spent på om Vic­tor Lin­de­löf tren­ger til­pas­ning før han fungerer op­ti­malt i et ledd som had­de sto­re skade­pro­ble­mer i fjor. Al­ler ba­kerst er det imid­ler­tid få pro­ble­mer. Da­vid de Gea holder – bok­sta­ve­lig talt – mål.

●● 3. Chelsea

An­to­nio Con­te er suk­sess i Chelsea som ma­na­ger, som han har vært i sine and­re job­ber. Li­ga­tit­te­len ble til slutt sik­ret med god mar­gin. Nå blir det tøf­fe­re, mest for­di han og han «Blues» nå må spil­le Cham­pions League i til­legg.

De har mis­tet et par le­de­re i gar­de­ro­ben og i la­get. John Ter­ry var mar­kant som per­son­lig­het, men ikke noe tap på ba­nen.

Chelsea blir fort­satt vel­dig gode. Om de blir al­ler best, er jeg mer usik­ker på.

●● 4. Li­ver­pool

●● 5. Tot­ten­ham

●● 6. Ar­se­nal

●● 7. Ever­ton

●● 8. West Ham

●● 9. Sout­hamp­ton

●● 10. Leices­ter

●● 11. Sto­ke

●● 12. Crys­tal Palace

●● 13. West Bromwich

●● 14. New­cast­le

●● 15. Bourne­mouth

●● 16. Wat­ford

●● 17. Burn­ley

●● 18. Swan­sea

●● 19. Brighton

●● 20. Hud­der­s­field

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.