- Ama­lie tru­et på li­vet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARIE N. KALVEHAGEN

Ama­lie Snø­løs har le­vert inn po­liti­an­mel­del­se etter trus­ler fra fle­re Far­men-se­ere.

– Folk har sendt draps­trus­ler, som om­hand­ler meg og min fa­mi­lie. Der­for føl­te jeg det var på tide å si noe, skri­ver Ama­lie Snø­løs i en sms til Faed­re­lands­ven­nen.

21-årin­gen sier hun har mot­tatt fle­re trus­ler, sji­ka­ner og hets i etter­kant av Far­mens sis­te pro­gram. Men nå har hun fått nok.

– Sakene er nå an­meldt, sier hun vi­de­re.

Sa­ken ble først om­talt av TV 2.

FIKK NOK

I et inn­legg på Face­bo­ok skri­ver Snø­løs at hun er sjok­kert over hvor kort­tenk­te men­nes­ker er, og pre­si­se­rer sam­ti­dig at man­ge av mel­din­ge­ne kom­mer fra voks­ne menn.

– Det er også mann­folk som sen­der eks­tremt gri­se­te mel­din­ger og bil­der, og spør hvor mye jeg skal ha for en natt. Det­te gjør meg kvalm, sier hun vi­de­re til Faed­re­lands­ven­nen. Sør­len­din­gen for­tel­ler at hun dag­lig mot­tar ne­ga­ti­ve mel­din­ger om hen­nes opp­hold og del­ta­gel­se på Far­men, men også mel­din­ger som om­hand­ler hen­nes fa­mi­lie.

– Det har va­ert mye sex-tra­kas­se­ring. Men jeg får også mel­din­ger som tar for seg min fa­mi­lie, og det to­le­rer jeg ikke. Jeg tå­ler mye, men ikke at fa­mi­li­en blir inn­blan­det.

Iføl­ge TV 2 skal mel­din­ge­ne ha blitt ver­re etter Snø­løs iverk­sat­te en sa­bo­ta­sje på Far­men.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ama­lie Snø­løs i hen­nes barn­doms­hjem på Birke­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.