FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NAERT -

35 år Mi­kael Tønne­sen,

Kris­tian­sand. Mi­kael Tønne­sen, vår her­li­ge sønn, bror, on­kel, svo­ger, pap­pa og kja­eres­te fyl­ler 35 år 14. no­vem­ber. Vi gle­der oss til å fei­re deg. Els­ker deg og set­ter stor pris på din om­sorg og hjerte­var­me.

7 år Jose­fi­ne Fjelds­gaard,

Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 7-års­da­gen din i går. Vi øns­ker deg alt godt og vi er vel­dig glad i deg. Lo­ve you. Hil­sen far­mor og far­far.

7 år Jør­gen Gab­ri­el­sen,

Kris­tian­sand. Vår snil­le og go­de gutt fyl­ler en­de­lig 7 år. Du har all­tid en god klem og kom­men­tar på lur til oss alle. Vi øns­ker deg en su­per burs­dag. Glad i deg. Klem fra mam­ma, pap­pa, Tia og Sond­re.

6 år Eline Murud Mci­ner­ney,

Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 6-års­da­gen 14.11. Mas­se burs­dags­klem­mer fra far­mor og bes­ten.

6 år Andreas Bren­na,

Kris­tian­sand.

Vi vil gra­tu­le­re vår kja­ere Andreas, skole­gut­ten vår som fyl­ler 6 år 14.nov. Du gir oss mye gle­de og du har mye om­sorg for de som er rundt deg. Hå­per du får en su­per dag. Klem fra Ju­lie, mam­ma og pap­pa.

6 år

Al­bert Grønås Gra­num,

Kris­tian­sand. Hur­ra for den ak­ti­ve show­man­nen vår, som den 14. no­vem­ber en­de­lig fyl­ler 6 år! Du får alle rundt deg til å gli­se med dine kom­men­ta­rer og på­funn. Vi dig­ger deg! Klem fra Ada, mam­ma, pap­pa og La­kris :-)

5 år Fe­lix Sel­seng,

Kris­tian­sand. En­de­lig er da­gen her og du tel­ler en hel hånd! Gra­tu­le­rer med da­gen go'gut­ten vår! Hva had­de li­vet va­ert uten deg? Vi er så glad i deg! :) Var­me burs­dags­klem­mer fra Stel­la, Mat­heo, San­der, pap­pa og mam­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.