FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Flekkerøytunnelen

● Går un­der Ves­ter­ga­pet mel­lom Krood­den og Flekkerøya

● 2327 me­ter lang og dy­pes­te punkt er 101 me­ter un­der ha­vet.

● Tun­ne­len har ett løp for tra­fikk i beg­ge ret­nin­ger.

● Den ble åp­net 6. mars 1989. Bygge­kost­na­de­ne var 89 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.