25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

15. NO­VEM­BER 1992

●●Et nød­bluss reddet pen­sjo­nist Jan Fjel­de. Han var alene ute i sin 21 fot sto­re båt for å fiske da han fikk mo­tor­stopp. I halv­an­nen ti­me prøv­de han å vars­le and­re bå­ter med både vin­king og rødt flagg, men uten hell. Men ly­set fra et nød­bluss nåd­de fram til en an­nen fri­tids­båt, og Fjel­de ble reddet. Der­med ble en ny båt-tra­ge­die unn­gått. –Jeg var i Kvåse­fjor­den da mo­to­ren svik­tet. Det be­gyn­te å mørk­ne, og jeg så in­gen an­nen ut­vei enn å vars­le med et nød­bluss, sier Fjel­de. Etter at Fjel­de had­de tent blus­set, som brant i om­trent 30 se­kun­der, tok det ikke lang tid før en an­nen fri­tids­båt opp­da­get ham. Fjel­de ble der­et­ter slept inn til Sode­fjed, hvor han har sin båt­plass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.