«Ver­sting-hest» vant V75

Faedrelandsvennen - - SPORT - RICHARD EKHAUGEN,

– Jeg har nes­ten ald­ri va­ert borti vans­ke­li­ge­re hest, for­tal­te en let­tet Kjell Løv­dal etter at Wel­lek im­po­ner­te med V75-sei­er på Sør­lan­dets Trav­park lør­dag.

kristiansand

Ve­gårs­hei-hes­ten Wel­lek slug­get seg inn til rå­sterk V75-sei­er på hjemme­bane lør­dag og sør­get for stor stem­ning blant an­dels­ei­er­ne i Stall Wel­lek. Tre­ner Kjell Løv­dal rø­pet imid­ler­tid i sei­ers­in­ter­vju­et etter lø­pet at den fi­re år gam­le val­la­ken ikke bare er fryd og gam­men å hol­de på med hjem­me på stal­len.

– Wel­lek er vel­dig vans­ke­lig hjem­me, jeg tror nes­ten ald­ri jeg har va­ert borti en så vans­ke­lig hest. Det går ikke an å ri på ham, ikke tale om. Det er den førs­te trav­hes­ten jeg har hatt i hele mitt liv som ikke kan bru­kes på den må­ten. Han kun­ne fått no­en no­en tu­rer i sko­gen, men det er død­født, for­tal­te den dyk­ti­ge sør­land­stre­ne­ren med smil før med­ei­er og opp­dret­ter Jørn Fos­tvedt be­nyt­tet an­led­nin­gen til å rose job­ben 60-årin­gen gjør med hes­ten.

V75-sei­er ble det også til Grim­stad-hes­ten Ask Eld etter en sva­ert sterk sis­te­run­de. Ei­er Ei­nar Askvik var na­tur­lig nok sva­ert godt for­nøyd med job­ben hans nevø Lars Mag­ne Sø­vik leg­ger ned i den syv år gam­le kald­blod­sval­la­ken.

– Det er en for­nøy­el­se å ha hest i tre­ning hos Lars Mag­ne, han har gjort en kjempe­jobb med hes­ten. Det er helt utro­lig, fast­slo en lyk­ke­lig ei­er etter at Ask Eld tra­vet 1.26,1/2160 me­ter.

Uten­for V75-ram­men vis­te den sør­lands­ke champion­tre­ne­ren Øystein Tjoms­land frem sin nye sei­ers­ma­skin. Mag­nums Ot­hel­lo tok sin fjer­de stra­ke sei­er i ny regi, og er ube­sei­ret for Tjoms­land.

FOTO: HESTEGUIDEN.COM.

Et blidt an­dels­lag i Stall Wel­lek etter at Ve­gårs­hei-hes­ten vant V75 på hjemme­bane lør­dag. Til venst­re for hes­tens hode tre­ner Kjell Løv­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.