FØDSLER

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

Vi vil gra­tu­le­re Ki­ne Røed og Ro­bin And­re­sen med sin skjøn­ne sønn, Emil, som kom til ver­den den 13. de­sem­ber 2016. Vi er kjempe­stol­te av dere, der borte i Moss. Man­ge klem­mer fra mor­mor og mor­far og tan­te­ne på Fe­vik. Vår ny­de­li­ge Ot­hi­lie Ni­el­sen Gun­der­sen ble født ons­dag 18. ja­nu­ar. 3520 gode gram for­delt på ver­dens fi­nes­te 50 cm. Mat­hil­de og Susan­ne er stol­te store­søst­re og mam­ma Ka­thri­ne og pap­pa Gunnar Ed­vard er så gla­de for å ha fått tre vid­un­der­li­ge jen­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.