FOR 25 ÅR SI­DEN

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

PLA­NER OM fle­re bo­li­ger i Hol­vika. EN REK­KE hus­stan­der på Kleppe­k­ja­er har i lang tid va­ert pla­get med kloakk­stank. Sep­tik­tan­ke­ne ren­ner over, og kloakk si­ger ut i åpne grøf­ter, der barn le­ker.

BYGGESKANDALEN PÅ Ber­ge Gård vil in­gen ende ta. Nå er bade­bas­sen­get stengt enda en gang på grunn av lek­ka­sjer. Det er bare halv­an­net år si­den siste ut­bed­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.