Kvelds­mes­se i Fja­ere kir­ke

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

ONS­DAG ER det igjen tid for kvelds­mes­se i Fja­ere kir­ke. En kveld i må­ne­den sam­les vi til en kort kvelds­guds­tje­nes­te med tid for still­het og bønn, natt­verd og fin sang og mu­sikk. Den­ne ons­da­gen er det Fja­ere kam­mer­kor og Andrea Mai­ni som blir med å syn­ger og spil­ler. Vi skal bru­ke man­ge av san­ge­ne fra det øku­me­nis­ke fel­les­ska­pet i Taizé i Frankrike. Vi får også høre mu­sikk fra Mo­zarts Requiem. Hel­ge Spil­ling er prest på den­ne kvelds­mes­sa. Vel møtt til en stil­le og rolig kvelds­stund i den gam­le og vak­re kir­ka vår!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.