TORS­DAG

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

GRIMSTAD MISJONSKIRKE: Tors­dag er bøn­nens dag i Mi­sjons­kir­ka. Vel­kom­men til tid­lig­bønn med fro­kost og kaf­fe, mor­gen­bønn, og bønn-og-lov­sangs­kveld med filadelfia! Åpent for alle. Vi se­es der!

FRIKIRKEN: DA er du in­vi­tert til enda en «tors­dags­kveld i Frikirken». Ho­ved­tema for tors­da­ge­ne dette halv­året er Is­rael. Lan­det som er els­ket og ha­tet. I Is­rael fin­nes tro­en­de av man­ge slag. Hoved­grup­pe­ne er Or­to­dok­se jø­der der men­ne­ne of­te kler seg med sort frakk og hatt. De venter enda på at Mes­sias, Frel­se­ren skal kom­me. Det fin­nes man­ge jø­der som er kom­met til tro på Je­sus, mes­si­ans­ke jø­der. Dess­uten bor ca 2 mill ara­be­re i Is­rael. Man­ge av dis­se er mus­li­mer. Uto­ver dette fin­nes også man­ge som til­syne­la­ten­de ikke in­ter­es­se­rer seg for re­li­gion. Til tors­dag har Kurt Hjem­dal valgt å tale over te­ma­et: «Evan­ge­li­et til jø­de­ne, den mo­der­ne jøde­mi­sjo­nens frem­vekst.» En spen­nen­de og fa­sci­ne­ren­de his­to­rie, og ak­tu­ell inn i vår tid. Hvor­for er det vik­tig at jø­de­ne skal møte Je­sus? Va­er vel­kom­men i Frikirken til tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.