MISJONSSALEN: ONS­DAG

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

kveld be­gyn­ner en ny se­rie med bi­bel­ti­mer ved Odd Ranne­stad i Misjonssalen. Te­ma­ene for un­der­vis­nin­gen blir om konge­ti­den i Is­rael, tem­pel­ets øde­leg­gel­se, bort­fø­rin­gen til Ba­by­lon og den førs­te ti­den etter at jø­de­ne kom til­ba­ke igjen til Je­ru­sa­lem. Vi kom­mer til å bru­ke man­ge av bø­ke­ne i Det Gam­le Tes­ta­men­tet, så det er fint om du tar med Bi­bel på mø­te­ne. Det er to bi­bel­ti­mer, og det ser­ve­res kvelds­mat i pau­sen. Alle er hjer­te­lig vel­kom­men!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.