FAMILIESENTERET HJEL­PER FA­MI­LI­ER MED:

Grimstad Adressetidende - - NYHETER -

å få det bedre sam­men å få det bedre med seg selv å for­stå bar­nets måte å va­ere på å end­re kon­flikt­ska­pen­de for­hold å va­ere gode for­eld­re barn og vold, barn og sorg, mob­bing, rus kon­flik­ter knyt­tet til sam­va­er med fel­les barn barn/ ung­dom som li­der un­der for­eldre­kon­flik­ter hvor­dan leve med for­eld­re som har «nok med seg selv» hjelp til å sor­te­re i tan­ker og fø­lel­ser Pro­ble­ma­tisk skole­fra­va­er – barn og ung­dom som sliter med sko­len

Hjelp til mest­ring av psy­kis­ke pro­ble­mer

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.