På pla­ka­ten

Grimstad Adressetidende - - NYTT OG NAERT -

22. fe­bru­ar: Skøyte­dag på Aren­dal kunst­is­bane. Gra­tis for barn/ung­dom/barne­fa­mi­li­er. Skøyte­leie 50 kr. Ar­ran­gør: fri­lufts­rå­det Sør. 24. fe­bru­ar: Ski­dag i Ve­gårs­hei ski- og ak­ti­vi­tets­sen­ter. Gra­tis heis­kort for alle un­der 18 år. Ar­ran­gør: Fri­lufts­rå­det sør. 6.mars: Bar­nas Tur­lag Grimstad: aking i hopp­bak­ken på Fe­vik. 14.03.17:SMIL-grup­per for ung­doms­skole­ele­ver star­ter. For deg som har for­eld­re og/ el­ler søs­ken som stre­ver med sykdom. Kon­takt helse­søs­ter: 94503016 for in­for­ma­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.