Tids­bruk

Grimstad Adressetidende - - NYTT OG NAERT -

Barn og unge sav­ner so­si­alt sam­va­er. So­si­alt sam­va­er re­du­se­res. Dette til tross for kor­te­re skole­dag og mind­re lekse­tid Faer­re le­ser, skjerm­bru­ken øker, barn sav­ner tid til fri­tids­ak­ti­vi­te­ter, barn sier de har nok tid til «skjerm­bruk». Barn kje­der seg mer, også i fri­tids­ak­ti­vi­te­ter styrt av voks­ne. Vi er stor­for­bru­ke­re av so­sia­le medi­er og data­spill Barn og unge er minst uten­dørs av alle i be­folk­nin­ga Kil­de: ssb.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.